Consorțiul uCellDetect


           Instituția coordonatoare, Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iași, IC-TUIASI, este clasificată ca universitate de cercetare avansată și educație, acreditată ca unitate componentă a sistemului de CD național. TUIASI a primit calificativul ARACIS de instituție cu grad ridicat de încredere și derulează programe de studii uni- și post-universitare și contracte de CD în cadrul a 14 domenii de cercetare și a 10 Scoli doctorale. Activitatea științifică derulată în ultimii 10 ani în cadrul TUASI s-a materializat în: 611 proiecte de cercetare naționale, 57 proiecte internaționale, 240 contracte cu industria, 2600-2700 lucrări ISI și 30 de patente OSIM.
             Partenerul 1, IMT București (IMT) este singurul actor naţional în CD de micro și nanotehnologii integrate ce dispune în prezent de camere albe de clasă de curățenie 100, 1000 și 10000 pentru micro și nanofabricație. Unică în România este orientarea IMT spre micro-nanofabricație, dovedită și prin înființarea Centrului de servicii în micro-nanofabricație (IMT-MINAFAB), lansat la Bruxelles în 2009 (și inclus în baza de date MERIL, alături de infrastructuri CD din UE). În cadrul IMT pot fi parcurse etape de realizare ale unor micro-nanocomponente, de la modelarea, simularea și proiectarea asistată de calculator până la testele de fiabilitate. Laboratorul de micro şi nanofluidică(L10) desfășoară activitatea de cercetare științifică, pentru dezvoltarea și implementarea de dispozitive microfluidice, senzori şi nanomateriale cu aplicabilitate în domenii diverse (de la domeniul medical la cel ambiental).
           Partenerul P2, Institutul Naţional de Cercetare „Cantacuzino” (INC) desfăşoară activităţi de interes strategic în domeniul asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei. INC desfășoară activități de cercetare fundamentală și aplicată în domeniile microbiologie, parazitologie, entomologie, imunologie și biotehnologie. Expertiza personalului INC se concretizează în domenii precum biochimie, imunologie, biologie moleculara și celulara, biotehnologie, citometrie în flux, producție și control produse biofarmaceutice, deconvolutie și procesare de imagine.
            Partenerul P3, Universitatea Transilvania din Brașov (UTBv), are o structură comprehensivă, ce integrează ramuri de știință inginerești, sociale, umaniste, artistice, medicale și matematice. Peste 741 de cadre didactice și 34 de cercetători au desfășurat în anul 2016 activități de cercetare științifică fundamentală, aplicativă și dezvoltare experimentală în cadrul UTBv. Numai în 2016 UTBv a implementat 158 de granturi, proiecte și contracte de cercetare științifică și asistență tehnică, cu o valoare totală a bugetului alocat universității de 2.783.563 euro și a organizat peste 65 de evenimente științifice naționale și internaționale: conferințe, workshop-uri, simpozioane, seminare, stagii de formare, etc. Tot în 2016 au fost publicate 251 lucrări științifice ISI atingându-se un FI cumulat de 323 și un SRI cumulat 191.
          Expertiza UTBv se concretizează în dezvoltarea de dispozitive microelectromecanice pentru reconstrucția microchirurgicală, platforme microfluidice pentru studiul apoptozei celulare, dezvoltarea biosenzorilor electrochimici și microfluidică pentru nanomedicină, amperometrie și voltametrie, impedanță electrochimică, dezvoltarea de platforme "label-free", modelari si simulari micromagnetice pentru structuri spintronice si biosenzorilor spintronici.