Proiect 1


“Model experimental avansat de izolare si identificare a celulelor tumorale primare in vederea validarii platformei microfluidice integrate destinate identificarii CTC”
Responsabil de proiect: P3-INCC, Parteneri implicați: IC-TUIASI, P1-IMT, P2-UTBV


            Obiectivul general al propunerii de proiect P1 (OG-P1) este acela de a furniza materialul biologic necesar testării platformei microfluidice integrate ce va fi dezvoltată în cadrul consorțiului. Acest material biologic, respectiv celulele tumorale primare vor fi izolate din piese tumorale furnizate de colegii medici chirurgi de la Spitalul Universitar de Urgență București, cu care INC Cantacuzino a avut colaborări anterioare în cadrul mai multor proiecte de cercetare. Proiectul P1, coordonat de INC Cantacuzino se va desfașura în strînsă conexiune și interdependență cu celelate proiecte științifice componente ale proiectului complex.
          Planul de lucru al proiectului P1 a fost conceput astfel încât să permită atingerea obiectivului general al proiectului P1 și în strânsă legătură cu obiectivele celorlalte proiecte, ceea ce va permite corelarea activităților și implicit îndeplinirea obiectivelor proiectului complex, uCellDetect.
           Planul de lucru al proiectului P1 care va fi implementat pe parcursul a 24 de luni, cuprinde două etape ce cuprind atât activități tehnico-științifice, cât și activități conexe (orizontale) destinate îmbunătățirii performanței instituționale, dezvoltarea de noi competențe de CD la nivel instituțional, diversificării și creșterii numărului și calitătii serviciilor de cercetare oferite și a capacității de transfer către agenți economici a rezultatelor CDI.