Proiect 4“Lab-on-a-chip pentru detecţia celulelor tumorale circulante bazat pe focalizare dielectroforetică şi analizaimpedanței electrochimice”

Responsabil de proiect:P1-IMT, Parteneri implicați: IC-TUIASI, P2-INCC, P3-UTBv


           Scopul proiectului: Dezvoltarea platformei microfluidice integrate de tipul lab-on-a-chipbazată pe spectroscopie dielectrică şi spectroscopie de impedanţă electrochimică pentru diagnosticul precoce, stadializarea tumorilor, monitorizarea şi evaluarea intervenţiei terapeutice, prin detecţia şi caracterizarea celulelor tumorale circulante (CTC). CTC-urile sunt celule de origine epitelialã (EpCAM+, Cytokeratins 8+, 18+, 19+, DAPI+, CD45-), şi sunt acele celule tumorale care pot fi desprinse dintr-o tumoare primarã şi eliberate în fluxul sanguin periferic, fiind incriminate în rãspândirea cancerului în corp. Deşi existența CTC-urilor este cunoscutã de cca. 140 ani, folosirea lor în diagnosticarea cancerului nu a fost luatã în seama pânã în ultimii ani, ca urmare a faptului cã numărul celulelor circulante tumorale în sângele periferic este extreme de mic, fiind asemãnate cu “cãutarea acului în carul cu fân”.
              Dispozitivul care urmează a fi elaborat în prezentul proiect îşi propune detecţia şi separarea celulelor tumorale recoltate şi purificate (la INC Cantacuzino) din tumori excizate chirurgical.